Met andere blik

Een woord van de Ruimteverkenningfotograaf Door de toenemende verstedelijking lijken natuur en landschap verder van ons af te komen staan. Als we praten over het landschap gaat het over verte, ommeland, uitzicht, stilte. In het landschap ‘tikt’ de tijd langzamer. ‘Het ware leven’ lijkt plaats te vinden in de stad. In creatieve broedplaatsen tussen kamerplanten […]

Lees meer

Land van verschillende snelheden

Download hier het reisverslag van de Ruimteverkenning In het Jaar van de Ruimte ging een groep van dertig jonge ruimtemakers op Ruimteverkenning door vijf uiteenlopende regio’s: Amsterdam, Parkstad, Twente, Eindhoven en Groningen. Wat zij aantroffen was een land dat zich steeds meer op verschillende snelheden beweegt. De bevindingen van de Ruimteverkenning zijn samengebracht in een […]

Lees meer

Van Smart City naar Wise City

door Anne van Strien en Johan Kuipers De wereld, de stad, de buurt; plekken zijn in transitie. In Eindhoven zijn de kiemen van de duurzame stad al zichtbaar. De stad bezit de potentie om uit te groeien tot een Wise City, waarin synergie bestaat tussen sociale, ecologische, economische en technologische domeinen. Om verbindingen tussen technologische […]

Lees meer

Samenwerken aan ons collectieve landschap

door Arjen Stam De centrale overheidsregie op de ruimtelijke ordening van ons land is verworden tot beleid op hoofdlijnen en steeds vaker zijn het bottom-up initiatieven die kleur geven aan onze steden en ons landschap. De overheid onderkent deze kracht, moedigt haar aan en zoekt binnen de ‘participatiesamenleving’ naar haar eigen rol die past bij […]

Lees meer

Herbestemming als motor

De Ruimteverkenning was niet alleen een zoektocht naar de opgaven van de toekomst, maar ook naar het verhaal van de plek. Marlijn Baarveld en Erwin Stoffer pleiten in een tweeluik voor herwaardering van de bestaande omgeving, waarin erfgoed fungeert als drager van identiteit en herbestemming de motor vormt voor een vitale leefomgeving. Dit is deel […]

Lees meer

Gastcolumn: Groeiontharing

door Vincent Kompier “Creatieve bedrijfsruimte te huur! Start hier uw nieuwe bedrijf!” stond er met grote letters dwars op de ruiten van een nieuwbouwpand aan de Amsterdamse Piet Heinkade geplakt – de kade langs het IJ, waar sinds de jaren negentig van de vorige eeuw havenloodsen en rails plaats hebben gemaakt voor woningen, kantoren en […]

Lees meer

Erfgoed als identiteitsdrager

De Ruimteverkenning was niet alleen een zoektocht naar de opgaven van de toekomst, maar ook naar het verhaal van de plek. Marlijn Baarveld en Erwin Stoffer pleiten in een tweeluik voor herwaardering van de bestaande omgeving, waarin erfgoed fungeert als drager van identiteit en herbestemming de motor vormt voor een vitale leefomgeving. Dit is deel […]

Lees meer

Buitenmetropool Parkstad Limburg

door Ralf Hottenträger en Arjen Stam Als acht gemeenten vrijwillig een samenwerking aangaan, dan is er iets aan de hand. Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Voerendaal vormen samen Parkstad Limburg. Als we deze conglomeratie als stad zouden beschouwen, stond deze in de ranking naar aantal inwoners op de vijfde plek. Maar terwijl Amsterdam, […]

Lees meer

Sturen op maatschappelijke waarden

door Ron Buiting In een maatschappij die steeds minder voorspelbaar wordt, is het risico op negatieve effecten van vastgoedinvesteringen groter. Een meer ontspannen manier van ontwikkeling, waarbij in onbruik geraakte gebouwen en terreinen de tijd krijgen om weer door de stad te worden omarmd, vergroot de kans op het laten ontstaan van plekken met betekenis […]

Lees meer

Toenemende verschillen, Nederland als veelkleurig mozaïek

door Josse de Voogd De Ruimteverkenning liet een Nederland zien dat in toenemende mate sociaal en ruimtelijk gefragmenteerd raakt. Maatschappelijke processen als globalisering, flexibilisering, vergrijzing, krimp en een toenemende sociaal-economische ongelijkheid leiden tot een nieuwe ruimtelijke uitsortering van Nederland. Sommige gebieden profiteren daarvan terwijl andere op een achterstand komen te staan. Verkiezingsuitslagen, als grootste enquête […]

Lees meer